Maak hier gebruik van onze Zorgvergelijker

Hulp nodig bij de keuze van jouw verzekering?

 • Welke soort verzekering moet ik kiezen?

  Kies bewust

  Een verkeerde zorgpolis kan je duur komen te staan

  Als je zorgpolissen vergelijkt, dan kom je voor lastige vragen te staan. Moet ik me aanvullend verzekeren? Hoeveel eigen risico kan ik me veroorloven? Kan een polis uiteindelijk veel geld kosten omdat mijn zorgverlener geen contract heeft met mijn zorgverzekeraar?

  Onze eerlijke en actuele informatie, praktische tips en hulpmiddelen helpen jou op weg bij deze keuzes. Zie het als een ontdekkingsreis, waarin je stap voor stap wordt meegenomen door polisland. Je weet hierdoor de juiste vragen te stellen en antwoorden te geven. Zodat je aan het eind van de rit weet welke zorgpolis voor jou de beste is.

   

   

   

   

   

   

 • Hulp bij vergelijken zorgverzekeringen
 • Hoe vind je de juiste zorgverzekering voor 2017 ?

   

  Wanneer je een zorgverzekering voor 2017 gaat kiezen, zijn er een aantal belangrijke afwegingen die je moet maken om tot de beste keus te komen. Kies je bijvoorbeeld voor een hoger eigen risico, dan wordt de maandelijkse premie die je betaalt lager. Wij lopen stap voor stap met jou langs de belangrijkste overwegingen.

  1. Eigen risico

  Het verplichte eigen risico zal gelijk blijven. In 2016 en 2017 bedraagt het eigen risico €385,-. Je kunt ervoor kiezen om het eigen risico vrijwillig verhogen tot een maximaal bedrag van € 885,-. De eerste zorgkosten die je dan maakt tot de hoogte van het bedrag van het eigen risico moet je dan zelf betalen. Indien je meer zorg gebruikt dan de hoogte van het eigen risico, dan wordt deze vergoed vanuit de zorgverzekering. Tegenover een hoger eigen risico, staat een lagere maandelijkse premie. Hiermee zou je dus kunnen besparen op de zorgverzekering.

  1. Basisverzekering of aanvullende verzekering?

  Basisverzekering

  Iedereen die in Nederland woont/werkt en die 18 jaar of ouder is, is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Sommige typen zorg worden in elk geval vanuit de basisverzekering voldaan. Toch gelden er voor sommige typen zorg beperkingen voor de maximale vergoeding of is een eigen bijdrage van toepassing. Ook kan er een eigen risico gelden. Hieronder een aantal belangrijke dekkingen van de basisverzekering:

  • Zorgverleners: huisarts, verloskundige, medische specialisten
  • Kraamzorg
  • Ziekenhuisverblijf
  • Ziekenvervoer
  • Medicijnen
  • Wijkverpleging
  • Gehandicaptenzorg
  • Logopedie en ergtherapie
  • Tandartskosten tot 18 jaar
  • Kaakchirurg en kunstgebit
  • IVF (3 behandelingen)
  • Basis GGZ (psychologische en psychiatrische zorg)
  • Verblijf in een instelling voor GGZ
  • Geriatrische revalidatiezorg
  • Prenatale testen
  • Het opereren van foetussen met een open ruggetje
  • Hulpmiddelen (voor verpleging, verzorging, behandeling, revalidatie of een specifieke beperking)
  • Fysiotherapie tot 18 jaar
  • Beperkte fysiotherapie en oefentherapie bij bepaalde chronische ziekten, vanaf de 21e behandeling
  • Medisch specialistische zorg door een sportarts
  • Bekkenfysiotherapie bij urineincontinentie (9 behandelingen)
  • Dieetadvies (3 behandeluren)
  • Dyslexiezorg
  • Hulp bij stoppen met roken
  • Behandeling bij ontsteking van weefsel in de alvleesklier (geïnfecteerde pancreasnecrose)
  • Behandeling bij een ernstige vorm van de ziekte van Crohn
  • Behandeling voor patiënten met een uitgezaaid melanoom (TIL)
  • Tijdelijk verblijf in een zorginstelling
  • Fysiotherapie bij etalagebenen
  • Kunsttanden tot 23 jaar
  • Vergoeding van een klikgebit
  • Geen eigen risico voor bepaalde zorg
  • Behandeling tegen ernstige chronische darmverstopping

  De laatste zes behandelingen zijn per 2017 toegevoegd aan het basispakket.

  Aanvullende verzekering

  Bovenop de basisverzekering kun je ervoor kiezen om je aanvullend te verzekeren voor extra zorg. De belangrijkste opties om je aanvullend voor te verzekeren zijn:

  • Gebit

  Het is belangrijk om goed na te gaan of een aanvullende tandartsverzekering echt nodig is voor jou. Wanneer je slechts twee keer per jaar voor controle naar de tandarts gaat, kan het voordeliger zijn wanneer de kosten hiervoor zelf betaalt.

  • Bril en lenzen

  Ook is er de mogelijkheid om een aanvullende vergoedingen te krijgen voor een bril- en/of lenzen. Het is belangrijk om te weten dat brillen en lenzen meestal niet volledig worden vergoed. Vaak krijg je een eenmalige vergoeding per twee of drie jaar.

  • Buitenland dekking

  De basisverzekering biedt jou recht op spoedeisende hulp in het buitenland. Let er wel op dat deze vergoeding gebaseerd is op de Nederlandse normen. In het buitenland kunnen de kosten voor zorg veel hoger zijn. Wanneer jij je aanvullend verzekert voor zorg in het buitenland, worden ook de kosten vergoed die boven de Nederlandse normen uitstijgen.

  • Fysiotherapie

  In Nederland krijgen jongeren onder de 18 jaar de eerste 9 behandelingen door een fysiotherapeut vanuit de basisverzekering vergoed. Voor volwassen geldt dit niet. Indien je ouder bent dan 18 jaar en veel naar de fysiotherapeut gaat, kun je een aanvullend verzekeren voor een bepaald aantal behandelingen fysiotherapie afsluiten.

  • Alternatieve geneeswijzen

  Vanuit de basisverzekering worden geen alternatieve geneeswijzen zoals acupunctuur en alternatieve geneesmiddelen vergoed. Wil je wel van deze zorg gebruik maken, dan kun je overwegen om een aanvullende verzekering hiervoor af te sluiten. Ga dan bij de verzekeraar na welke kosten onder de dekking van de zorgverzekering vallen, er kunnen grote verschillen zijn tussen de verzekeraars.

  1. Naturapolis of restitutiepolis?

  In 2017 is de zorgverzekering verkrijgbaar als naturapolis of als restitutiepolis. Ook kan het een mix zijn van deze vormen. Je hebt vrije zorgkeuze wanneer je kiest voor een restitutiepolis. Dat houdt in dat de verzekeraar ook vergoedingen uitbetaalt voor zorg bij een zorgverlener die geen contract met de zorgverzekeraar heeft gesloten. Een naturapolis bindt jou aan zorgverleners waar de zorgverzekeraar contracten mee heeft gesloten. Als je zorg afneemt van een niet gecontracteerde zorgverlener, dan krijg je bijvoorbeeld 80% uitbetaald. Vaak is de premie van een restitutiepolis hoger dan die van een naturapolis. Let hier dus goed op, wanneer je een zorgverzekering kiest.

  Zorgverzekering 2017 vergelijken

  Wanneer je de belangrijkste afwegingen hebt gemaakt, kunt op onze website eenvoudig jouw voorkeuren en wensen aangeven en daarmee de verschillende zorgverzekeringen vergelijken. Je krijgt dan in een handig overzicht te zien welke zorgverzekeringen er op jouw wensen aansluiten en welke premie je daarvoor betaalt.

Belangrijkste wijzigingen 2017

Belangrijke data voor je zorg

Er zijn een paar belangrijke momenten tijdens het zorgseizoen. We helpen je door deze data op een rij te zetten:

• 19 november: premies en voorwaarden bekend
• 31 december: uiterste datum opzeggen van je zorgverzekering
• 31 januari: uiterste datum afsluiten van je nieuwe zorgverzekering (als je de oude verzekering voor 1 januari hebt opgezegd)

 • Wat is het verplicht eigen risico en de eigen bijdrage?

   

  • In 2017 wijzigt het verplicht eigen risico niet. Dit blijft € 385,00. Voor sommige zorg betaal je een eigen bijdrage. Ook in 2017 zijn er enkele wijzigingen in de eigen bijdragen.
  • Minister Schippers heeft verder laten weten dat de mogelijkheden voor verzekeraars om bepaalde zorg vrij te stellen van het eigen risico verruimd worden.
 • Wijzigingen basispakket 2017

   

  • Kortdurend verblijf in een zorginstelling wordt vergoed door de basisverzekering
  • operatie van het bovenooglid bij een slap of verlamd bovenooglid
  • plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben
  • medisch noodzakelijke besnijdenis
  • fysiotherapie en oefentherapie voor patiënten met etalagebenen, de vergoeding is maximaal 37 behandelingen
  • een implantaat voor jongeren tot 23 jaar die blijvende snij- en hoektanden missen (voorheen tot 18 jaar)
  • opvang en zorg als je om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen (eerstelijnsverblijf)
  • vanaf april 2017: de NIPT-test voor zwangere vrouwen (de test wordt gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling, er wordt € 175 doorberekend aan de patiënt)
  • eigen bijdrage voor kunstgebit op implantaten: voor een kunstgebit voor de onderkaak betaal je een eigen bijdrage van 10% van de kosten en voor de bovenkaak 8%, voor de reparatie van een kunstgebit betaal je een eigen bijdrage van 10%
  • zorg buiten Europa valt niet langer onder de dekking van de basisverzekering (uitzonderingen daargelaten), het risico kunt u verzekeren met een aanvullende zorgverzekering of via uw reisverzekering

   Meer wijzigingen leest u in dit bericht van de Rijksoverheid.

 • Premiestijging

   

  Zorgpremie stijgt naar verwachting met met bijna € 10,00 per maand. Definitieve premies worden door de verzekeraars eind november gepubliceerd.

 • Zorgtoeslag

   

  De maximale zorgtoeslag, het bedrag dat mensen met lage inkomens ontvangen als tegemoetkoming voor de zorgkosten, stijgt in 2017:

  • De zorgtoeslag stijgt met iets meer dan 1,50 euro per persoon voor de laagste inkomens
  • Meerpersoonshuishoudens krijgen er 3,50 euro bij
 • Zorgverzekering vergelijken 2017

   

  Net als vorig jaar is de verwachting dat de premieverschillen per verzekeraar enorm zullen zijn, waardoor het interessant wordt om je huidige zorgverzekering te vergelijken met het overige aanbod.

  Verder is het bekend dat het vergelijken en overstappen van zorgverzekering gemakkelijker wordt, omdat de polisinformatie en het polisaanbod transparanter gaat worden.

   

Soorten zorgverzekeringen

 • Restitutieverzekering

   

  Bij een restitutiepolis bent u vrij om te kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Bijvoorbeeld een academisch ziekenhuis, specialist of een fysiotherapeut. De rekening moet u doorsturen naar de verzekeraar of zelf de rekening voorschieten en achteraf declareren. De zorgverzekeraar vergoedt dan de kosten, als de kosten binnen de dekking van de zorgverzekering vallen.

  Voordeel

  Voordeel van een restitutieverzekering is dat u zelf bepaalt naar welke zorgaanbieder u gaat en dat u in principe van alle zorgaanbieders de kosten vergoed krijgt. Bijkomend voordeel is dat u daardoor ook een goed overzicht van de kosten krijgt.

  Nadeel

  Het nadeel van een restitutieverzekering is alleen dat u vaak een hogere premie betaalt dan voor een naturaverzekering. 

 • Naturaverzekering

   

  Bij een naturaverzekering moet u gaan naar de zorgaanbieder waarmee uw verzekeringsmaatschappij een contract heeft afgesloten.  Wilt u bijvoorbeeld naar het ziekenhuis? Dan zal uw zorgverzekeraar de kosten vergoeden van het ziekenhuis waar zij afspraken mee hebben gemaakt.

  Voordeel

  Het voordeel van een naturaverzekering is dat de premie vaak goedkoper is dan een restitutieverzekering. De verzekeraar sluit contracten af om de kosten lager te houden.

  Nadeel

  Groot nadeel kan zijn dat u gebonden bent aan de zorgaanbieders waar uw verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Als u bijvoorbeeld naar een specialist wilt gaan waar uw verzekeraar geen contract mee heeft gesloten, dan moet u een deel van de kosten zelf betalen. 

 • Budgetverzekering

   

  Een budgetverzekering is een vorm van een basisverzekering. Als u kiest voor een budgeterzekering, betekent dat dat u naar de zorgaanbieder moet gaan waarmee je zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten. Het verschil tussen een 'normale' naturaverzekering en een budgetverzekering is dat u bij een budgetverzekering naar nog minder zorgverleners kunt.

  Voordeel

  Het voordeel is dat het vaak nog goedkoper is dan een restitutieverzekering en een naturaverzekering. Als u gezond bent en als u een lage premie wilt, kan een budgetverzekering een optie zijn.

  Nadeel

  Nadeel is dat u gebonden bent aan de zorgaanbieders waar uw verzekeraar een contract mee heeft afgesloten. Dit zijn er bij een budgetpolis vaak niet veel. 

Nieuws van de Zorgsector

 • 24-04-2017Kwart van de mantelzorgers voelt zich tegengewerkt door gemeente en instanties
  Op het gebied van wonen voelt 23% van de mantelzorgers zich tegengewerkt door gemeente of instanties. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van Mezzo en het MAX-programma Hallo Nederland onder ruim 1400 mantelzorgers. In de uitzending van donderdag 20 april 2017 waren in Hallo Nederland voorbeelden uit de praktijk te zien. Van de 1443 ondervraagde mantelzorgers verleent het grootste deel zorg aan zijn of haar partner of echtgenoot: ruim 40 procent. Iets meer dan de helft van de mantelzorgers...

  Lees verder

 • 24-04-2017Nieuwe behandeling tegen Hepatitis C in het basispakket
  Een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Epclusa (sofosbuvir en velpatasvir) wordt vanaf 1 april 2017 vergoed vanuit het basispakket. Dat heeft minister Edith Schippers van Volksgezondheid besloten nadat ze met de fabrikant onderhandeld heeft over de prijs van het nieuwe middel. Het middel kan worden ingezet bij alle patiënten met een chronische hepatitis C infectie. Chronische hepatitis C Chronische hepatitis C is een ziekte die in veel gevallen pas na vele...

  Lees verder

 • 24-04-2017Integrale wijkaanpak biedt kansen bij kwetsbare gezinnen
  De integrale wijkaanpak rond kwetsbare gezinnen biedt kansen, maar kan beter. Dit blijkt uit onderzoek naar wijkteams en kwetsbare gezinnen door de vijf samenwerkende inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd. Uit het onderzoek bij zes gemeenten verspreid over Nederland blijkt: dat de inspecties kansen en mogelijkheden zien om via de wijkteams effectieve zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen tot stand te brengen dat er nog verbeteringen...

  Lees verder

 • 19-04-2017200 miljoen euro extra voor verpleeghuizen
  VVD en PvdA hebben in het demissionaire kabinet overeenstemming bereikt over extra geld voor de verpleeghuizen. Volgens Haagse bronnen willen ze boven op de al eerder toegezegde 100 miljoen euro dit jaar nog eens 200 miljoen euro extra uittrekken om de urgentste problemen in de verpleeghuizen op te lossen. Het geld is bijvoorbeeld bedoeld voor extra uitzendkrachten in de zomer. Met name in die vakantieperiode hebben veel verpleeghuizen te kampen met een tekort aan...

  Lees verder

 • 17-04-2017Veel verschillen in positionering en werkwijze wijkteams
  Wat zijn de overwegingen, ervaringen en aandachtspunten bij het vormen van wijkteams in gemeenten? Het programma Integraal Werken in de Wijk zocht antwoord in de literatuur en in gesprekken met medewerkers van zeventien gemeenten. Conclusie: hét wijkteam bestaat niet. Gemeenten richten het elk op hun eigen manier in. Het team is onderdeel van de gemeente of het is extern georganiseerd. De gemeente heeft bij een intern team meer mogelijkheden om te sturen, niet alleen op...

  Lees verder

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft u een vraag of opmerking? Voer uw gegevens in, in het onderstaande formulier. Wij proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Ga hier naar onze algemene website!